FSC® Certificering

BÆREDYGTIGHED OG MILJØ

Hos Incado tager vi ansvar for miljøet. Vi er ambitiøse om at rådgive og inspirere til at gøre ethvert hjem interessant og personligt gennem vægdekorationer. Vi sætter ambitiøse mål for os selv for at skabe en bæredygtig forretningsmodel, der tilgodeser miljøet.  

Vi er allerede medlem af sammenslutningen for Miljøvenlig Pakning, der har til formål at skåne miljøet og klodens begrænsede ressourcer. Men vi ønsker at gøre så meget mere, derfor er Incado nu også FSC®-certificeret (FSC® C186933).  

Om FSC®-certificering

FSC® står for "Forest Stewardship Council®”, som på dansk kan oversættes til "Skov Forvaltningsrådet®". FSC® er en non-profit organisation, som udbreder global ansvarlig skovdrift gennem certificeringer af skove, virksomheder og produkter. En mærkningsordning for træ, papir og andre cellulose-baserede materialer, der bakkes op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.  

Målet er, at vi sammen skaber en bedre fremtid for verdens skovområder. Hvor der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Skovarbejdere skal have adgang til uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn. En verden hvor vi passer på vores skove og forvalter dem bæredygtigt. 

Hvilken forskel gør FSC®? 

I FSC®-Certificeret skove vil skovarealet være det samme generation efter generation. FSC® bidrager til at løse nogle af de udfordringer, som skovene står overfor, når det gælder sociale forhold, arbejdstagerrettigheder, biodiversitet, truede arter, vandmiljøet og afskovning. I FSC®-Certificeret skove skal skovejeren beskytte naturværdierne, som sjældne og truede dyrearter og deres levesteder.  

FSC® skaber fælles løsninger, hvor sociale organisationer og miljøorganisationer mødes med industrien og skovejere for sammen at finde løsninger på, hvordan skove kan drives i et socialt og miljømæssigt ansvar. Sammen kan vi bremse klimaforandringerne og sikre livlige skove for fremtidige generationer.  

FSC® bidrager til 14 ud af FN’s 17 verdensmål og direkte til 40 forskellige delmål. Gennem deres sociale, økonomiske og miljømæssige krav til en ansvarlig skovdrift.  

Hvilken kontrol er bag FSC®? 

Vi har FSC®-varemærkelicens FSC® C186933, som er vores FSC® Mix certificering. Hvilket betyder, at vi er underlagt et kontrol- og sporbarhedssystem, der sikrer, at FSC®-certificerede produkter kun består af materialer fra FSC®-certificerede skove sammen med andre ansvarlige materialer.

FSC’S® 10 grundprincipper

 1. Overholdelse af lovgivning  
 2. Arbejdstagerens rettigheder og ansættelsesvilkår  
 3. Oprindelige folks rettigheder  
 4. Forholdet til lokalsamfundet  
 5. Skovens goder  
 6. Miljøværdier og påvirkning  
 7. Driftsplanlægning  
 8. Overvågning og vurdering  
 9. Høje bevaringsværdier  
 10. Gennemførelse af driften 

FSC’S® regelsæt

 • Lovligt træ 
 • Afskovning ikke tilladt 
 • Beskyttelse af biodiversitet, truede arter og andre naturværdier 
 • Respekt for oprindelige folks rettigheder til brug af skoven  
 • Fair løn og ordentlige arbejdsforhold for skovarbejderne 
 • Ligestilling for skovarbejdere  
 • Gode relationer og støtte til lokalsamfundet  
 • Beskyttelse af økosystemtjenester 
 • En sund skovforening 
 • Økonomisk incitament til ansvarlig skovdrift 
 • Strikse krav til brug af pesticider  
 • Beskyttelse af kulturelle værdier 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere? Læs mere om FSC®-mærkningen på: wwww.fsc.org